donderdag, 19. oktober 2006 - 9:00

Keurings-resultaten bewijzen onmisbaarheid APK

Amsterdam

Nieuwe statistische gegevens over de APK-keuringen in ons land tonen onomstotelijk aan dat de huidige frequentie van de APK voor personenauto's absoluut niet mag worden gewijzigd. Het kabinet overweegt de frequentie van de APK voor personenauto's te verlagen. Dit is heel slecht voor de verkeersveiligheid en het milieu, zeggen BOVAG, RAI Vereniging en Veilig Verkeer Nederland.

Uit nieuw statistisch materiaal, afkomstig van 4 verschillende over het land verspreide onafhankelijke keuringsstations blijkt dat van 3 jaar oude auto's al 18 procent moet worden afgekeurd vanwege defecten aan o.a. banden, remmen, stuurinrichting en verlichting.

Van 5 jaar oude auto's komt 24 procent al niet meer zonder reparaties door de keuring en bij 7 jaar oude auto's is dit percentage opgelopen tot ruim 32 procent. De vier keuringstations keurden in de periode juli tot en met september samen meer dan 12.800 personenauto's. Omdat deze stations zelf geen reparaties aan auto's verrichten, geven deze statistieken een helder inzicht in wat er zal gebeuren als de kabinetsvoornemens om o.a. de auto's van 3, 5 en 7 jaar vrij te stellen van de APK-keuringplicht worden uitgevoerd.

Een zeer groot deel van deze auto's zal namelijk een jaar langer door blijven doorrijden met de geconstateerde gebreken en daarmee de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Het argument lastenverlichting, waarom het kabinet de APK-wijziging overweegt, gaat daardoor niet op.
Uit onderzoek blijkt dat 57 procent van de automobilisten de voorgeschreven onderhoudsbeurten niet laat uitvoeren en van APK naar APK rijdt. Mede dankzij de huidige APK loopt Nederland, samen met Zweden en Engeland, landen die ook een streng keuringsbeleid voeren, voorop als het gaat om de verkeersveiligheid.

Ook op het milieu zal verlaging van de APK-frequentie van grote invloed zijn; auto's met een ontoelaatbare emissie van schadelijke stoffen worden nu jaarlijks afgekeurd.
De komende jaren staat Nederland ook voor een belangrijke taak de belasting van het milieu door auto's sterk terug te dringen. Daarvoor is de APK eveneens onontbeerlijk. Met roetfilters en goed onderhoud kunnen belangrijke vorderingen worden gemaakt. Maar daar moeten auto's wel regelmatig op worden gecontroleerd.

BOVAG, RAI Vereniging en Veilig Verkeer Nederland voeren op dit moment campagne om overheid en burger over het belang van de huidige APK-frequentie indringend te informeren.
Het belang van het handhaven van de huidige APK-frequentie is groot. Voor de verkeersveiligheid, het milieu en de werkgelegenheid in de APK-stations en de autobedrijven.
Categorie:
Tag(s):