zondag, 22. januari 2006 - 23:54

Keurmerk Veilig Ondernemen

Apeldoorn

Met de ondertekening van een convenant door de onder-nemersvereniging De Eglantier, de gemeente Apeldoorn, de politie en de brandweer wordt op 27 januari a.s. de laatste stap gezet richting de ‘eerste ster’ van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het winkelcentrum De Eglantier te Apeldoorn.

In het convenant en het bijbehorende certificaat verplichten de ondertekenende partijen zich om samen structurele maatregelen te nemen om de veiligheid in winkelgebied De Eglantier te vergroten. Voor het verkrijgen van het certificaat (eerste ster) moest een aantal stappen doorlopen zijn zoals een nulmeting, een samenwerkingsovereenkomst en een plan van aanpak.

Ook is inmiddels al een aantal maatregelen uitgevoerd. De brandweer heeft controles uitgevoerd, de verlichting is op een aantal punten aangepast of hersteld, en de organisatie van een veiligheidsdag voor het Eglantier-publiek op zaterdag 22 april a.s. zijn in volle gang. Verder gaan de ondernemers hun gedragsregels aan het publiek kenbaar maken en onderneemt de politie actie om de aangiftebereidheid te vergroten en om de overlastgevende jeugd aan te pakken.

De gemeente neemt maatregelen om het zwerfvuil op de Eglantier en omgeving te laten afnemen. De verdere aanpak van de openbare ruimte wordt meegenomen in de plannen voor de revitalisering van het winkelcentrum De Eglantier.

Winkelcentrum De Eglantier is in september 2004 gestart met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het KVO voor winkel-gebieden biedt landelijk een gestructureerde manier om de samenwerking tussen ondernemers, politie, gemeente en andere relevante partijen tot stand te brengen. In heel Nederland worden momenteel winkelcentra veiliger gemaakt met behulp van de KVO-methode.

De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze. Schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) begeleidt zo’n 75 winkelcentra op weg naar een Keurmerk Veilig Ondernemen.
Provincie:
Tag(s):