woensdag, 25. oktober 2006 - 13:30

'Kiezer wil beter openbaar vervoer in plaats van asfalt'

Amsterdam

Kiezers geven op belangrijke punten geen steun aan de opvattingen over verkeer van de grote partijen. Het aanleggen van nieuwe snelwegen door groene landschappen in de Randstad is voor bijna zeven op de tien Nederlanders onacceptabel. Dat blijkt woensdag uit onderzoek dat TNS NIPO heeft gedaan in opdracht van Milieudefensie.

Bijna twee derde van de Nederlanders (63 procent) is van mening dat een nieuw kabinet meer geld in het openbaar vervoer moet investeren, ten koste van het budget voor meer of bredere wegen.

Milieudefensie start woensdag de campagne ‘Stop de asfaltering! Kies voor schone lucht!’ Op de vraag wat de beste methode is om files tegen te gaan, scoren
goedkoper openbaar vervoer (28 procent) en beter openbaar vervoer (18 procent) veel hoger dan meer snelwegen (4 procent) of spitsstroken, doelgroepstroken en bredere wegen (samen 19 procent).

Dit beeld geldt ook voor de aanhang van PvdA, CDA en VVD. Wat betreft het nut van de aanleg meer snelwegen houden voor- en tegenstanders elkaar bijna in evenwicht: 48 procent voor, 44 procent tegen.

Campagneleider verkeer Joris Wijnhoven: ‘De grote partijen hebben de afgelopen jaren tientallen miljarden uitgetrokken voor extra asfalt, terwijl ze het openbaar vervoer laten versloffen. Hun eigen kiezers zijn enthousiaster over goedkoper, frequenter en comfortabeler openbaar vervoer als remedie tegen files. Verder valt op dat de aanhang van de PvdA veel minder enthousiast is over extra asfalt dan de Kamerfractie, die daar telkens vóór stemt. Dat zou te denken moeten geven’.

Milieudefensie gaat in het hele land verkiezingsborden beplakken om kiezers op te roepen in hun stemgedrag rekening te houden met de op handen zijnde asfaltering van Nederland. De posterstroken in de vorm van snelwegen bevatten de leus ‘Stop de asfaltering. Kies voor schone lucht!’. Regionaal zijn er tientallen aanvullende leuzen als ‘Stem tegen verbreding Gaasperdammerweg’. ‘Stem tegen A4 Midden Delfland’ en ‘Stem tegen doortrekken A15’.

Op de website www.milieudefensie.nl wordt informatie gegeven over de stand van zaken van de verschillende asfaltprojecten. Bovendien maakte Milieudefensie een barometer, waarop de partijen een score krijgen voor hun asfaltbeleid.

Daarbij wogen het stemgedrag over de Nota Mobiliteit, de Spoedwet wegverbreding, de Tweede Maasvlakte, de wet Luchtkwaliteit en uiteraard het verkiezingsprogramma een rol. GroenLinks, SP, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie scoren (dikke) voldoendes. D66 en Partij van de Arbeid zijn de (onvoldoende scorende) middenmoot. CDA, VVD en de kleine rechtse partijen scoren het slechtst.
Provincie:
Tag(s):