vrijdag, 10. november 2006 - 14:45

Kinderen veiliger naar school

Epe

De politie heeft de eerste week van november speciaal gelet op de verkeersveiligheid rondom scholen. Daarom zij dagelijks op wisselende tijden een scherp oog gehouden op jeugd- en verkeersonveilige situaties in de buurt van lagere en middelbare scholen in Epe.

De politie wil verkeersonveilige situaties in de buurt van scholen aanpakken, zodat kinderen veiliger naar school kunnen. Daarom is tijdens bovengenoemde actie ondermeer gekeken naar snelheid: enkele van de scholen waar de politie de afgelopen tijd extra heeft gesurveilleerd liggen in een 30 km zone, naar het dragen van autogordels door ouders én kinderen en het parkeren rondom scholen wat vaak tot chaotische en onveilige situaties leidt.

Tijdens deze actie heeft de politie in totaal 17 keer verbaliserend moeten optreden, omdat òf ouders òf kinderen geen gordel droegen. De politie hoopt met deze actie dat zowel ouders als kinderen hun goede bedoelingen omzetten in veilig gedrag. De actie is door zowel ouders als scholen zeer positief ervaren.
Provincie:
Tag(s):