donderdag, 9. maart 2006 - 10:10

Kindertelefoon pakt geweld aan met lespakket

Utrecht

De Kindertelefoon signaleert een blijvende toename van het aantal gesprekken met kinderen en jongeren over geweld, machtsmisbruik en dwang. In 2000 ging het in een kleine 10 procent van de gesprekken over geweld, in 2005 was dat percentage gestegen naar 16%. In de grote steden gaat zelfs in 20% van de gesprekken over een vorm van geweld tegen kinderen / jongeren. Ook signaleert de Kindertelefoon een toename van niet serieuze- en plaagbellers: 32,2% van alle telefoongesprekken. Dit was in 2003 nog 23,5%. en in 2000 nog 20%.

De Kindertelefoon wil geweld aanpakken door middel van een lespakket. Het lespakket helpt problemen bespreekbaar te maken. Tevens kunnen kinderen kennismaken met de Kindertelefoon. Het pakket is ontwikkeld voor de hoogste klassen in het basisonderwijs en de eerste klassen van het middelbaar onderwijs. Een DVD laat drie verhalen zien van kinderen die een probleem hebben (pesten, mishandeling en interculturele verliefdheid) en hiervoor contact zoeken met de Kindertelefoon. In het bijbehorende werkblad voor leerlingen staan opdrachten, variërend van een groepsgesprek over de getoonde problematiek tot een zelftest met betrekking tot pesten. Uitgebreid wordt aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop de Kindertelefoon bereikbaar is: telefonisch, via chat en de website.

Het lespakket is in opdracht van het Landelijk Bureau Kindertelefoon geproduceerd door Palm Plus Producties en Zorn Uitgeverijen. Dit alles is mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdrage van het Oranje Fonds, het VSBfonds en de Stichting Vrienden van de Kindertelefoon.
Provincie:
Tag(s):