donderdag, 21. december 2006 - 21:36

Klachtenwebsite over Veolia geopend

Maastricht

Groenlinks in Maastricht heeft een website geopend waar Maastrichtse busreizigers terecht kunnen met klachten over de nieuwe OV-maatschappij Veolia. De Maastrichtse fractie wil op die manier bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening van de nieuwe vervoerder.

De fractie maakt zich zorgen over het huidige kwaliteitsniveau van het OV in de stad. De dienstverlening is op dit moment onder de maat en als dat te lang duurt is de kans op structureel verlies aan klanten groot zo vreest de fractie.

Veolia heeft in Limburg sinds 10 december een groot deel van het openbaar vervoer overgenomen, waaronder het busvervoer. Sindsdien regent het klachten over de nieuwe vervoerder. Op de website www.klachtenoverveolia.nl kunnen gebruikers van het busvervoer in Maastricht terecht met hun klachten over de nieuwe vervoerder.

Groenlinks ziet het als een voordeel voor Veolia, omdat de dienstverlening hierdoor kan worden verbeterd.
Provincie:
Tag(s):