donderdag, 7. september 2006 - 13:02

Klanttevredenheids-onderzoek taxiBUS

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn start in week 37 met een klanttevredenheidsonderzoek onder taxiBUSgebruikers, die in het afgelopen half jaar ten minste één keer van de taxiBUS gebruik hebben gemaakt. In het telefonische onderzoek komen vragen over de kwaliteit van de dienstverlening aan de orde, zoals het comfort en de veiligheid van de taxiBUS, de toegankelijkheid van de voertuigen en de informatievoorziening over de taxiBUS.

Daarnaast worden vragen gesteld over het in 2004 gewijzigde taxiBUSsysteem. In dat jaar werden nieuwe tarieven ingevoerd, kwam er de mogelijkheid om met taxiBUS over de gemeentegrenzen heen te reizen en werd taxiBUS opengesteld voor iedereen. Daarnaast kwam er een terugbelservice, kwam er een nieuwe boekingscentrale en werden veel nieuwe taxiBUSjes in gebruik genomen.

Het onderzoek wordt gehouden onder alle taxiBUSgebruikers, zowel de mensen met als zonder pas. De onderzoeks-resultaten worden gebruikt om taxiBUS te evalueren en om na te gaan welke verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast worden de uitkomsten vergeleken met het onderzoek dat in 2001 gehouden is. De resultaten van het onderzoek worden in oktober bekend gemaakt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Goudappel Coffeng. Een steekproefgewijze selectie van 2500 personen uit het klantenbestand zal minimaal 500 bruikbare reacties moeten opleveren. De verwachting is dat dit aantal ruimschoots wordt gehaald. Goudappel Coffeng heeft eerder dergelijke onderzoeken uitgevoerd in de provincies Zeeland en Overijssel.
Provincie:
Tag(s):