zondag, 2. juli 2006 - 21:51

Kledingbank doet beroep op Provincie

Maasbracht

Het bestuur van Kledingbank Limburg heeft, op advies van haar Commissie van Advies, ondersteuning gevraagd aan de Provincie Limburg. De Kledingbank heeft dit gedaan, nu ze een nieuwe locatie voor haar activiteiten heeft gevonden. Per 1 oktober wordt de huisvesting van de kledingbank aan de Hofstraat in Maasbracht opgeheven. Omdat de instelling werkt met vrijwilligers en giften van particulieren en bedrijven, is er geen budget voor de nieuwe huisvesting.

Binnen Provinciale Staten hebben de fracties van CDA, D66, Groen Links, PNL, PVDA en SP een gezamenlijke motie ingediend waarmee het College van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om over te gaan tot aanpak van de armoede in Limburg. GS is gevraagd om uiterlijk september 2006 met voorstellen in deze te komen.

Het bestuur van Kledingbank Limburg hoopt GS te overtuigen van de noodzaak van het burgerinitiatief Kledingbank.
Provincie:
Tag(s):