dinsdag, 4. juli 2006 - 15:35

Kleine bijverdienste mogelijk bij langdurigheids-toeslag

Den Haag

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat aan gemeenten meer speelruimte geeft bij het toekennen van een langdurigheidstoeslag aan mensen met een uitkering. Het recht op de toeslag vervalt niet meteen als de uitkeringsgerechtigde in een heel kort tijdsbestek een klein bedrag heeft bijverdiend.

Langdurigheidstoeslag is bedoeld voor mensen van tussen de 23 en 65 jaar, die langer dan vijf jaar moeten rondkomen van een uitkering, en geen kans maken op een baan. Het is aan de gemeenten om te beslissen wie voor een toeslag in aanmerking komt. Ook bepaalt zij de hoogte van de toeslag. Het bedrag kan oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar.

Tot nu toe kwam het recht op toeslag in gevaar, zodra mensen inkomsten uit arbeid kregen. Daarmee werd aangenomen dat zij weer een kans hadden op de arbeidsmarkt.

Door de gemeenten nu ruimte te geven om soepeler met de toeslag om te gaan, worden bijstandsgerechtigden niet meer belemmerd in hun pogen om aan de slag te komen. Immers, als de poging mislukt zijn ze niet meteen hun toeslag kwijt. De gemeenten beslissen zelf over de individuele invulling van de regel.
Categorie:
Tag(s):