donderdag, 21. september 2006 - 19:36

'Kleurrijke' kinderen gaan veilig naar school

Well

Donderdagochtend vond in Well de feestelijke start plaats van het tweede campagnejaar ‘Autoluwe schoolomgeving’ en de ‘Op voeten en fietsen naar school’-dag voor de hele provincie Limburg. De kinderen van de basisschool in Well gaan te voet naar en van school met ‘t Boemeltje.

’t Boemeltje is een lange bonte stoet met kleurrijke kinderen, die hand in hand naar school gaan. Een gezond en veilig alternatief voor het met de auto halen en brengen van kinderen. Op school staat de hele dag in het teken van verkeer. Naast het Boemeltje maken een verkeersquiz en een verkeerstuin onderdeel uit van het programma. Gedeputeerde Mat Vestjens gaf kort na 09.00 uur het startsein voor de campagne.

De driejarige campagne ‘Autoluwe schoolomgeving’, een initiatief van de provincie en uitgevoerd door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), wil een duidelijk signaal afgeven met als doel: minder verkeersslachtoffers op weg naar en van scholen en in de directe omgeving van scholen. Centraal hierbij staan het creëren van een veiligere school-thuisroute en een veiligere schoolomgeving. Naast veiligheid is ook gezondheid een belangrijke reden om ouders en kinderen te stimuleren om lopend en fietsend naar school te komen.

De actie ‘Op voeten en fietsen naar school-dag’ is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland, een van de partners van het ROVL. Veilig Verkeer Nederland wil stimuleren dat ouders hun kinderen van jongs af aan fietsend of lopend naar school laten gaan. Door de dagelijkse routine leren kinderen van hun ouders gevaarlijke situaties te herkennen en hoe hiermee vervolgens om te gaan. Ook vraagt de verkeersvereniging aandacht voor veilig oversteken. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst de helft van de scholen geen veilige oversteekplaats heeft.
Provincie:
Tag(s):