maandag, 3. april 2006 - 13:53

KLPD gaat opnieuw 8 nieuwe heli's kopen

Driebergen

Maandag is de niet-openbare Europese aanbesteding gestart voor de aankoop van acht nieuwe politiehelikopters voor het Korps landelijke politiediensten (KLPD). Het gaat om zes kleinere en twee grotere type helikopters. De nieuwe aanbesteding is nodig omdat vorig jaar het contract voor de aanschaf van acht helikopters werd ontbonden. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekendgemaakt.

De ondertekening van het nieuwe contract wordt eind maart 2007 naar verwachting. De levering van de eerste helikopters zal een jaar na ondertekening kunnen beginnen. Uiterlijk twee jaar na de ondertekening - dus eind maart 2009 - zullen alle acht nieuwe helikopters geleverd moeten zijn.

Eind jaren negentig is onderzoek gedaan naar de eisen en wensen van de Nederlandse politie voor luchtsteun. Hieruit bleek dat behoefte bestond aan één type helikopter die multifunctioneel en efficiënter inzetbaar is. Dit heeft vervolgens in 2001 geleid tot de keuze voor de MD 902. Vorig jaar is het contract echter ontbonden omdat de contractant Helifly N.V. niet in staat bleek op 1 maart 2005 twee gecertificeerde helikopters ter acceptatie aan te bieden die voldoen aan de gestelde eisen in het contract.

Het afgelopen jaar is de visie op luchtsteun van 1999/2000 getoetst aan de huidige omstandigheden. Daarbij zijn de lessen uit het niet gerealiseerde contract betrokken. Het blijkt dat één multifunctionele helikopter, die alles kan, niet in het gevraagde segment van de huidige helikoptermarkt bestaat.Om op een zo kort mogelijk termijn over een adequate luchtvloot te beschikken zal meer gebruik worden gemaakt van wat de markt te bieden heeft.

Het voordeel van homogeniteit, een efficiëntere inzet en onderhoud, blijft wel zo veel mogelijk gehandhaafd. De ntwikkelingen op het gebied van terrorismebestrijding zijn eveneens van invloed op het takenpakket, bijvoorbeeld waar het gaat om het transport van bijzondere bijstandseenheden.

Ook is er een toename in verzoeken om luchtsteun voor fotografie en transport. Dit alles heeft geresulteerd in deze aanbesteding voor twee verschillende types.
Provincie:
Tag(s):