dinsdag, 29. augustus 2006 - 18:01

KLPD houdt 5 'zware jongens' aan

Maasbracht

De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten, unit Maasbracht, heeft dinsdag zes vrachauto’s beladen met zand een rijverbod opgelegd. Nadat een deel van de lading was afgeladen konden de vrachtauto's weer verder.

De verkeerscontrole op de rijksweg A2 ter hoogte van Maasbracht was, in overleg met Rijkswaterstaat, speciaal gericht op het werkverkeer dat deelneemt aan de aanleg van de verlenging van de rijksweg A73.

De zwaarst beladen vrachtauto had een gewicht van 58.000 kg, terwijl deze maximaal 46 ton mocht wegen. Tegen de eigenaren van de vrachtauto’s is, naast de maatregel die werd toegepast (afladen) proces-verbaal opgemaakt.

Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe A73 vinden er regelmatig zandtransporten plaats in de omgeving van Maasbracht. Vorige week dinsdag werden vier vrachtauto’s gecontroleerd die te zwaar waren beladen. Vandaag bleken 6 van de negen gecontroleerde vrachtauto’s te zwaar.

In één geval was de overschrijding van het treingewicht 32%. In de andere vijf gevallen was er sprake van aslastoverschrijdingen tussen de 20 en de 30%. In alle zes gevallen moest een deel van de lading ter plaatse overgeladen worden in een andere vrachtauto.

Wekelijks vindt er tussen de uitvoerders en Rijkswaterstaat overleg plaats over de werkzaamheden. In dit overleg wordt ook benadrukt dat het aanleggen van de nieuwe autosnelweg niet ten koste mag gaan van de wegen in de omgeving.

Overbelading kan grote schade veroorzaken aan het wegdek. Tevens werd in het overleg meegedeeld dat steeksproefgewijs de Verkeerspolitie hierop zal controleren. De veiligheid van het verkeer wordt door de overbeladen vrachtauto's ook in gevaar gebracht wegens de langere remweg.
Provincie:
Tag(s):