donderdag, 23. maart 2006 - 8:26

KNMI investeert in waarschuwingen voor gevaarlijk weer

De Bilt

Donderdag is de Wereld Meteorologische Dag over natuurrampen. Het centrale thema van die dag is hoe we een ramp kunnen voorkomen of de schade beperken. De meteorologen van het KNMI dragen daaraan bij door tijdig te waarschuwen voor gevaarlijk weer. In ons land is het KNMI wettelijk de instantie om waarschuwingen te geven voor gevaarlijk weer.

De komende jaren gaat het KNMI fors investeren in het verder verbeteren van de vaardigheid om tijdig en adequaat te waarschuwen voor dreigend gevaarlijk weer. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste waarneemsystemen, zoals de Meteosat Second Generation (MSG) satelliet, die het weer veel sneller en met meer details in kaart brengt.

Ook de weermodellen, waaronder het Hirlam model (High Resolution Limited Area Model) van het KNMI voor de korte termijn weersverwachting, worden verder verbeterd. Onderzoekers spreken zelfs van een complete metamorfose van de modellen zodat gevaarlijke weersverschijnselen zoals zwaar onweer, zware windstoten, extreme neerslag en mist beter kunnen worden voorspeld, in een eerder stadium en met een meer zekerheid. Het KNMI heeft onlangs de leiding gekregen van een consortium van 8 nationale weerdiensten (Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, IJsland, Ierland, Spanje en Nederland) die gezamenlijk werken aan een verdere uitbouw van het weermodel Hirlam.

De Wereld Meteorologische Dag, jaarlijks op 23 maart daags na de Wereld Water Dag, is dit jaar gewijd aan rampen door bijvoorbeeld tropische stormen en orkanen, overstromingen, droogte en hitte. Ongeveer 90% van de natuurrampen houdt tegenwoordig verband met weer en water. Het jaar 2005 bijvoorbeeld kende lange periodes van droogte, onder meer in Afrika, delen van Europa, Azië, Australië en Brazilië. Anderzijds had de wereld ook te maken met extreme regenval en overstromingen.

Het jaar 2004 was een rampjaar bij uitstek vooral door de gevolgen van de tsunami in de Indische Oceean. In de periode 1992-2001 kwamen 622.000 mensen om het leven en werd voor 446 miljard Euro schade aangericht. Veranderingen in het klimaat zijn niet nieuw, maar deze hadden vroeger een natuurlijke oorzaak.

De klimaatveranderingen, die we nu meemaken, worden voor een deel toegeschreven aan menselijke invloeden. Volgens de WMO is de wereldgemiddelde temperatuur sinds het begin van de metingen in 1860 met 0,6 graden gestegen, trekken gletsjers zich wereldwijd terug (in totaal met naar schatting 100 km3 per jaar) met grote gevolgen voor de rivieren. Een toename van het aantal hete dagen en hittegolven heeft enorme gevolgen, zoals bleek uit de vele hittedoden in Noord-Amerika in 1988 en in Europa in de hete zomer van 2003.

De veranderingen van het klimaat leiden in deze eeuw tot een verdere temperatuurstijging tussen 1,4 en 5,8 graden. De zeespiegel, die in de vorige eeuw met 10 tot 20 cm is gestegen, gaat in de 21e eeuw met naar schatting 9 tot 88 cm omhoog met alle gevolgen vandien voor eilanden, havens, landbouwgronden, drinkwater en toerisme. Naar verwachting neemt de neerslag in de 21 eeuw op de middelbare en hogere breedten in intensiteit toe. Op lagere breedten wordt juist minder neerslag verwacht, zodat verspreid over de aarde zowel de kans op droogte als op overstromingen groter wordt.

De Wereld Meteorologische Dag is een initiatief van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Op 23 maart viert deze overkoepelende meteorologische organisatie met 187 aangesloten landen zijn verjaardag. De eerste internationale meteorologische organisatie werd in 1873 opgericht door Prof.dr. C.H.D. Buys Ballot (1817-1890), tevens oprichter van het KNMI.
Provincie:
Tag(s):