maandag, 21. augustus 2006 - 16:01

Knut is veroorzaker van blauwtong

Flevoland

Blauwtong in ook in de provincie Flevoland mogelijk. Op een voorlichtingsbijeenkomst, van de Animal Science Group in Lelystad bleek maandagmorgen dat niet een mug de veroorzaker van het virus is, maar het insectje knut. Aanvankelijk werd uitgegaan van een Spaanse mug die naar Nederland was overgevlogen.

Een ingevoerd, ziek schaap is waarschijnlijk de oorzaak van de verspreiding. Het dier zou gestoken kunnen zijn door de knut. Op zijn beurt heeft deze het blauwtongvirus in Nederland kunnen verspreiden.

Het is een dodelijke ziekte voor schapen en geiten. Wanneer het langere tijd warmer is dan 15 graden neemt een knut de ziekte over van het dier.

Een nieuw insect is het niet. Het komt veel voor in ons land, vooral in drassige gebieden.
Provincie:
Tag(s):