dinsdag, 3. oktober 2006 - 19:21

Koe of jetski?

Waverveen

Tientallen Rondeveense agrariërs verzamelden zich dinsdagmiddag op de Tienboerenweg in de gemeente de Ronde Venen om hun ongenoegen kenbaar te maken aan premier Balkenende. Deze was vandaag te gast en bezocht o.a. het gemaal in de Polder Groot Mijdrecht-Noord.

Als het aan de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap ligt zal deze 1000 hectare grote polder onder water komen te staan. Dit tot groot ongenoegen van de circa 200 gezinnen die hun huizen en boerderijen moeten verlaten voor het “wassende water�. Ook sloten, weiden en wilgen zullen daarbij verdwijnen.

In september heeft de Kerngroep van bewoners van de Polder Groot Mijdrecht Noord (GMN), na eerdere mislukte pogingen, gesprekken gevoerd met de provincie Utrecht. Ondanks de goede voorbereidingen van bewoners en ondernemers is het gesprek afgebroken en naar verwachting nu definitief.

De bewoners en ondernemers vinden dat de provincie hen als onmondige mensen behandeld. De indruk dat de provincie al lang een besluit over de polder heeft genomen en dat iedereen, inclusief het college en de raad van de gemeente, door de provincie wordt overruled, wordt elke keer weer bewaarheid. De leden van de kerngroep accepteren dit niet en gaan door met hun strijd. De kerngroep heeft gesproken met de ingenieurs en waterspecialisten van de overheid en uit deze gesprekken is gebleken dat het onder water zetten niet wordt gelegitimeerd door vermeende waterproblemen. “Groot Mijdrecht Noord blijft groen en agrarisch. Omdat het kan!�
Provincie:
Tag(s):