donderdag, 30. maart 2006 - 20:44

Korpschef politie met buitengewoon verlof

Regionaal

De korpsbeheerder van de politie Gelderland-Zuid, mevrouw Ter Horst, heeft de korpschef verzocht voor onbepaalde tijd met buitengewoon verlof te gaan. De korpschef heeft hieraan gehoor gegeven. De korpsbeheerder ziet onvoldoende mogelijkheden om in de toekomst te komen tot een vruchtbare samenwerking tussen de korpschef enerzijds en de organisatie anderzijds.

Belangrijkste oorzaak is een verschil van inzicht in de besturing en aansturing van de organisatie.

Uit verschillende gesprekken met een vertegenwoordiging van het Regionaal College, het managementteam en de ondernemingsraad heeft de korpsbeheerder geconcludeerd dat er onvoldoende basis is voor een goede samenwerking tussen korpschef en organisatie. Het Regionaal College is geïnformeerd. De korpsbeheerder heeft de adjunct-korpschef gevraagd de taken van de korpschef waar te nemen. De korpsbeheerder heeft de minister van BZK geïnformeerd. In overleg met betrokkenen wordt naar een acceptabele oplossing gezocht.
Provincie:
Tag(s):