dinsdag, 5. september 2006 - 13:16

Kort parkeren in en om centrum duurder

Utrecht

Om groei van het autogebruik in de stad af te remmen verhoogt de gemeente Utrecht met ingang van 1 januari 2007 de tarieven voor kortparkeren. Bezoekers van Utrecht - die hun auto in en om het centrum kwijt willen - moeten daarvoor meer betalen. Het besluit van college van burgemeester en wethouders maakt deel uit van een omvangrijk pakket maatregelen om de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

Daarbij gaat het onder meer om het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en fiets, en het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer naar en uit de stad. Met de extra inkomsten uit de parkeergelden willen B&W projecten financieren die ten goede komen aan de luchtkwaliteit van de inwoners en de bereikbaarheid van de stad.

De afgelopen 10 jaar is zowel het autobezit als het autogebruik in de stad fors gestegen. Die groei zet door onder meer door de bouw van Leidsche Rijn, de ontwikkeling van het Stationsgebied maar ook door de populariteit van Utrecht als stad om te wonen, werken en te recreëren. Het vele en groeiende autogebruik zorgt voor het dichtslibben van wegen naar het centrum en heeft een nadelige invloed op de luchtkwaliteit in de stad.
Provincie:
Tag(s):