dinsdag, 7. maart 2006 - 8:58

KPN mag Nozema overnemen

Den Haag

Telecombedrijf KPN mag zendbedrijf Nozema Services overnemen. Dat heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vastgesteld. De toezichthouder gaat akkoord met een voorstel van KPN, waarmee voorkomen wordt dat de concurrentie op de markt voor de doorgifte van radiosignalen via de ether wordt belemmerd.

KPN verplicht zich om uiterlijk twee jaar na het NMa-besluit een aantal van de hoge zendmasten, die het telecombedrijf in zijn bezit heeft, te verkopen aan een onafhankelijke, door de NMa goedgekeurde, derde partij. Het betreft hier de zendmasten, die (onder andere) gebruikt worden voor de doorgifte van analoge FM-radio. Nozema Services is één van de drie partijen in Nederland die van deze zendmasten gebruik maakt voor de doorgifte van radiosignalen via de ether.
In de tussenliggende periode zal KPN het beheer en de exploitatie van de zendmasten onherroepelijk overdragen aan zendmastenbeheerder Novec. De Staat is enig aandeelhouder van Novec.
Categorie:
Tag(s):