woensdag, 1. februari 2006 - 17:36

Kranenburg wordt begraafplaats Zwolle

Zwolle

Op basis van het masterplan Kranenburg heeft het college het voorontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Hiermee wordt het principe uitgevoerd dat Kranenburg de centrale gemeentelijke begraafplaats van Zwolle wordt. Het plan maakt het mede mogelijk dat het gehele plangebied voor de komende veertig tot vijftig jaar wordt ingericht als begraaf- en uitvaartgebied en parklandschap.

Daarvoor was het tevens noodzakelijk in het totale gebied de bestaande driehoek A28, Haersterveerweg, Bergkloosterweg vanaf de jaren 2020-2025 aan te wijzen voor uitvaart-, begraaf- en crematie activiteiten.
Vanaf die periode zullen de huidige sportvoorzieningen worden verplaatst. Na de bouw van een uitvaartcentrum zal de gemeentelijke aula geen dienst meer doen bij de normale uitvaarten. Dit betekent dat nieuwe investeringen voor dit gebouw achterwege kunnen blijven.

Het voorontwerpbestemmingsplan omvat een uitbreiding op gemeentegrond van de bestemming begraafplaats voor die delen van het masterplan die de komende tien jaar worden ontwikkeld. Hier horen de in het gebied gelegen sportterreinen nog niet bij.
Provincie:
Tag(s):