vrijdag, 15. december 2006 - 21:04

Kritiek op voorstellen aanpak N33

Assen

De ANWB en de Milieufederatie Drenthe missen bij de aanpak van de N33 een kwaliteitsimpuls voor natuur, milieu, landschap, recreatie en wonen. Deze kwaliteitsimpuls ontbreekt in de Startnotitie voor de milieueffectrapportage die onlangs door Rijkswaterstaat is gepubliceerd. De daarin opgenomen doelen richten zich vooral op verkeersveiligheid en wegcapaciteit.

De organisaties roepen de overheden op om bij de aanpak van de N33 alsnog te kiezen voor versterking van natuur, milieu, woonkwaliteit, landschap, recreatie en verkeersveiligheid in een brede corridor rond deze weg. Op 18 en 20 december organiseert Rijkswaterstaat publieksbijeenkomsten over het project, respectievelijk in Rolde en Veendam. Hier is ook mondelinge inspraak mogelijk.

Rijksweg N33 loopt van Assen naar Zuidbroek en doorsnijdt daarbij het stroomgebied van de Drentse Aa, kruist de Hondsrug, om vervolgens via het veenkoloniale landschap aan te sluiten op de A7. Als de voorgenomen aanpak van de N33 doorgaat, biedt dit ook uitstekende kansen om geluidshinder terug te dringen, de barrièrewerking voor mens en dier weg te nemen en de verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):