dinsdag, 21. februari 2006 - 21:16

Kunstwerk Prinsessetunnel krijgt thema 'Licht'

Enschede

Het kunstenaarsduo Frank Mandersloot en Wim Kok krijgt de opdracht voor de realisatie van een kunstwerk in de vernieuwde Prinsessetunnel. Mandersloot en Kok hebben een schetsontwerp gemaakt met als thema 'Lumen' (licht). In de oude tunnel maken ze gebruik van kunstlicht. Beide ingangen van de tunnel worden afgezet met gehard matglas met daarop de projectie van in de tunnel aangelichte basaltblokken.

In de nieuwe tunnel maken ze, via de vides, gul gebruik van het binnenvallende daglicht. De vides willen ze af laten bedekken door beplanting (wilde wingerd) waardoor er een continue schaduwvorming op de betegelde wanden van de tunnel ontstaat. Voor de passanten worden zo de schommelingen in het daglicht duidelijk zichtbaar.

Uitgangspunt voor de kunstopdracht was om het aanzien en de beleving van de tunnel niet als onderwereld te benadrukken, maar eerder als een prettige, spannende plek. Met andere woorden: de kunst zou zo'n kwaliteit moeten hebben dat deze de gebruiker van de tunnel het gevoel geeft er doorheen te mogen in plaats van dat te moeten.
Het werk zou daarom een zekere lichtheid moeten uitstralen en daarmee een mooie tegenhanger moeten worden van de 'unheimische' ondergrondse wereld waarin je je min of meer, zij het slechts even, gedwongen moet begeven.

De kunstadviescommissie Prinsessetunnel, die het college van B&W heeft geadviseerd, heeft grote bewondering voor de subtiele visualisering en het respect voor de architectuur van de tunnel waarmee Mandersloot en Kok de opdracht hebben uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):