donderdag, 14. september 2006 - 9:41

'Kwaliteitsverschil dwingt patiënt tot shoppen'

Assen

Door de grote verschillen in zorgkwaliteit van de ziekenhuizen
onderling en bínnen de ziekenhuizen zelf, is de patiënt genoodzaakt om zelf te kijken waar hij het beste behandeld kan worden. Zo blijkt uit de jaarlijkse ziekenhuisstudie van Roland Berger Strategy Consultants, die woensdagavond in het TV-programma Netwerk bekend werd gemaakt.

Roland Berger vergeleek voor deze studie de prestaties van alle 94 Nederlandse ziekenhuizen. Uit het onderzoek bleek ook dat de medische kwaliteit is toegenomen en dat de kosten van de ziekenhuizen beter onder controle zijn, hoewel deze nog steeds harder groeien dan de economie. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen mag zich het beste ziekenhuis van Nederland noemen.

Jaarlijks verricht Roland Berger Strategy Consultants een sectorbreed vergelijkend onderzoek naar de financiële, operationele en medische prestaties van Nederlandse ziekenhuizen. Ook dit jaar werd een rapport met een vergelijking van alle ziekenhuizen en een overzicht van trends in de gezondheidszorg over de periode 2001 tot en met 2005 gepresenteerd.

Het ziekenhuis dat met recht het beste ziekenhuis van Nederland kan worden genoemd, is het Wilhelmina Ziekenhuis uit Assen. Op basis van haar financiële, operationele en medische prestaties, is dit het ziekenhuis dat over het landelijk gemiddelde het beste scoort.
De top drie wordt verder ingenomen door Nij Smellinghe uit Drachten en het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen.

'Het Wilhelmina Ziekenhuis had haar financiële en operationele zaken in 2004 al goed op orde en op deze basis heeft het ziekenhuis voortgeborduurd om een indrukwekkende sprong te maken in medische kwaliteit: van benedengemiddeld over 2004, tot de nummer één op dit gebied over 2005,' aldus Robin Alma, senior consultant en mede-oprichter van het Healthcare Competence Center van Roland Berger.

'Nij Smellinghe staat voor het tweede achtereenvolgende jaar in de top drie. Vorig jaar waren ze de nummer één, hetgeen bewijst dat Nij Smellinghe de zaken goed onder controle heeft. Het Bethesda Ziekenhuis heeft haar podiumplaats, naast een bovengemiddelde medische kwaliteit, voornamelijk te danken aan haar koppositie op financieel en operationeel gebied. Dit is een indrukwekkende prestatie, aangezien zij slechts enkele jaren geleden nog één van de slechtst financieel en operationeel presterende ziekenhuizen waren'.

De studie van Roland Berger toont aan dat ziekenhuizen succesvol bezig zijn om de kosten te beheersen. 'Hoewel de ziekenhuiskosten ook dit jaar weer zijn toegenomen, is nu al zichtbaar dat de jaarlijkse groei afneemt.

Was deze in 2003 en 2004 nog respectievelijk 6,7% en 5,1%, in 2005 is de groei afgenomen tot 4,3%. Een pluim voor de ziekenhuizen is dan ook op z'n plaats,' aldus Alma. 'Het percentage ligt echter nog steeds fors hoger dan de groei van de Nederlandse economie, wat betekent dat de kosten van ziekenhuizen een steeds groter deel gaan uitmaken van onze bestedingen. Met het oog op de groeiende vergrijzing en de daarmee samenhangende vraag naar betaalbare zorg, is het noodzakelijk dat de ingezette verbeteringen doorzetten.'

De medische kwaliteit van Nederlandse ziekenhuizen is ook in 2005 weer gestegen. De verschillen tussen de instellingen onderling zijn desalniettemin groot. De studie laat ook grote verschillen zien tussen diverse ziekenhuisafdelingen.

Zo kennen ook de kwalitatief goede ziekenhuizen nog aandachtsgebieden waarop de kwaliteit lager ligt. 'Alle instellingen tonen nog duidelijk ruimte voor verbetering. Daarom raden we de patiënten en zorgverzekeraars aan om zorgvuldig na te gaan welk ziekenhuis de beste kwaliteit kan leveren,' aldus Alma.

'Voor de Nederlandse bevolking is het op dit moment echter erg moeilijk te bepalen welke instelling het beste zou kunnen helpen. Hier zou een taak kunnen liggen bij de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit in oprichting, om de onderlinge verschillen inzichtelijk te maken.'
Provincie:
Tag(s):