dinsdag, 23. mei 2006 - 17:45

KWF start 24 uur durend vrijwilligers-evenement

Borger

Op 27 en 28 mei gaat in Borger de eerste, Nederlandse Samenloop voor Hoop van start. Een uniek en bijzonder, 24-uur durend evenement waarmee wandelend geld wordt ingezameld voor de strijd tegen kanker. Naast de sportieve uitdaging om 24 uur te wandelen, zijn er diverse activiteiten en optredens tijdens de SamenLoop voor Hoop. KWF Kankerbestrijding lanceert dit nieuwe vrijwilligersevenement in navolging van Amerika en andere Europese landen.

Deelnemers aan de SamenLoop voor Hoop zamelen in teams geld in via bijvoorbeeld sponsor- of verkoopactiviteiten. Als tegenprestatie leggen de teamleden vervolgens vierentwintig uur lang in estafette wandelend een parcours af. De vierentwintig uur staan symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Op het evenemententerrein wordt informatie over kanker verstrekt en worden entertainende activiteiten ontplooid. Onderdeel van het evenement is een kaarsenceremonie, waarbij wordt stilgestaan bij patiënten die de ongelijke strijd tegen kanker hebben verloren, maar ook bij patiënten die de strijd nog voeren of hebben overleefd. (Ex-) kankerpatiënten zijn eregast van de SamenLoop voor Hoop, maar iedereen die zich verbonden voelt met de strijd tegen kanker kan aan het evenement deelnemen. De solidariteit tussen gezonde, zieke en genezen personen maakt de SamenLoop tot een bijzonder aangrijpend maar tegelijk ook hoopgevend evenement.
Provincie:
Tag(s):