maandag, 13. februari 2006 - 12:18

Laag- en ongeschoolde functies moeilijk te vervullen

CWI, UWV en gemeenten kunnen meer doen om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen in laag- en ongeschoolde functies. De drie ketenpartners werken op dit terrein nog onvoldoende samen, waardoor werkgevers voor veel vacatures onnodig werknemers zoeken in het buitenland. Dat zegt de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in haar rapport 'Gezocht: werklozen' dat vandaag openbaar is geworden.

Werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite met het vinden van gemotiveerde werknemers voor laag- en ongeschoolde functies, hoewel er voldoende
uitkeringsgerechtigden zijn om deze vacatures te vervullen. Onder andere in de land- en tuinbouw, de horeca en de schoonmaakbranche blijven dit soort banen lang openstaan.
Uitkeringsgerechtigden hebben vaak weinig animo voor dit soort functies. Ook zijn veel werkgevers niet bereidwillig om voor deze functies uitkeringsgerechtigden uit Nederland
in dienst te nemen. Zij geven vaak de voorkeur aan buitenlandse werkzoekenden, met name uit nieuwe EU-landen zoals Polen en Slowakije.

Uit het onderzoek van IWI blijkt dat de drie ketenpartners elkaars mogelijkheden nog onvoldoende benutten om de functies te vervullen. CWI heeft veel contact met werkgevers
om sollicitanten te zoeken voor hun vacatures. Er is echter weinig contact tussen de ketenpartners over de uitkeringsgerechtigden van UWV en gemeenten die deze vacatures zouden kunnen vervullen. Ook is er weinig contact over de uitkeringsgerechtigden die niet meewerken aan het vinden van een baan. UWV en gemeenten kunnen de uitkeringsgerechtigden in dergelijke gevallen straffen met een korting op hun uitkering.

Verder benutten UWV en gemeenten onvoldoende de mogelijkheden om werkzoekenden op een positieve manier te prikkelen werk te aanvaarden. IWI heeft in haar rapport ook kritiek op het proces rond de verlening van tewerkstellingvergunningen.

Ten tijde van het onderzoek (zomer 2005) stonden er bij CWI 696.800 niet werkende werkzoekenden geregistreerd. Ruim de helft hiervan was een jaar of langer werkzoekend en de helft had een opleiding op VMBO-niveau of lager. Tot en met het derde kwartaal 2005 zijn 22.600 tewerkstellingsvergunningen verstrekt voor banen waarvoor geen Europese
werkzoekenden te vinden waren.
Categorie:
Tag(s):