donderdag, 4. mei 2006 - 11:12

Laatste kans voor ideeën wijkbudgetten

Zwolle

Bewoners van delen van Zwolle-Zuid en de Aa-landen kunnen nog enkele dagen ideeën aandragen voor het experiment met wijkbudgetten. Inmiddels is een mooie stapel initiatieven ingeleverd, maar tot 12 mei zijn aanvullende ideeën welkom. In Zuid doen de buurten Geren, Gerenlanden en Ittersumerlanden mee, in de Aa-landen zijn het oost en noord.

Het is de tweede keer dat het experiment wijkbudgetten wordt gehouden. Vorig jaar was het wijkexperiment een groot succes. Daarom is besloten om dit experiment een vervolg te geven. Het experiment houdt in dat wijkbewoners budgetten toegewezen krijgen (ze worden opdrachtgever) voor zelfbedachte en zelf uit te voeren projecten in hun wijk. Zij kunnen allerlei ideeën aandragen voor het verbeteren van de leefomgeving.

Uit de inzendingen kiest de buurt, op een speciale verkiezingsavond, zelf de winnaars. Dat worden de projecten die daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voor beide wijken hebben de gemeente Zwolle en de Zwolse woningcorporaties € 100.000,- beschikbaar gesteld om ideeën uit te voeren.
Bij de uitvoering van de projecten zijn de bewoners nauw betrokken. Het project loopt tot medio 2007.

De gemeente heeft het experiment opgesteld met de partners uit het wijkgericht werken: de drie Zwolse woningbouwcorporaties, politie IJsselland, De Kern (maatschappelijk werk), Stichting Welzijn Ouderen en Travers. Dit is vrij uniek in Nederland. Bijna alle partners leveren een eigen bijdrage aan het experiment. Dit kunnen financiële middelen zijn, maar ook beschikbare uren.

Meer informatie is te vinden op www.wijkbudgetten.zwolle.nl.
Provincie:
Tag(s):