vrijdag, 10. februari 2006 - 16:43

Laatste loodjes Cito-toets

Easterein

Ook de leerlingen van groep 8 van basisschool De Foareker in Easterein moesten donderdag de cito toets maken. Nadat meester Jan Keuning de toets met meerkeuze vragen had uitgedeeld en de spelregels had uitgelegd gingen de leerlingen van start aan hun laatste dag van de in totaal 200 meerkeuzevragen telende toets.

Net als vorig jaar nam 85 procent van de basisscholen op 7, 8 en 9 februari de Citotoets af. Op ongeveer 6.400 scholen maken ruim 162.000 achtste groepers de toets, die officieel Eindtoets Basisonderwijs heet. De toets wordt door deelnemende basisscholen gebruikt als ‘tweede onafhankelijk gegeven’. De toets meet leervorderingen en sluit aan bij gangbare leerstof. In de week van 6 maart ontvangen scholen de resultaten.

De Citotoets is een hulpmiddel voor leerkracht, ouder en kind bij het maken van de keuze voor een passend brugklastype. De toets voorziet in een onafhankelijk advies naast het advies van de basisschool en de wens van ouders en leerling. De meeste Nederlandse basisscholen gebruiken deze toets dan ook, maar het staat basisscholen vrij een andere toets te gebruiken.

De Citotoets bestaat uit 200 meerkeuzevragen over de basisvaardigheden Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Bijna 90% van de deelnemende scholen maakt ook het facultatieve onderdeel Wereldoriëntatie, dat uit 90 opgaven bestaat. Juist omdat de toets zich vooral richt op basisvaardigheden is extra voorbereiding, anders dan kennismaking met de toets en het type vragen, niet nodig.
Provincie:
Tag(s):