vrijdag, 8. december 2006 - 9:29

Laatste wegwerkzaamheden Groene Carré

Lelystad

De aanleg van de Groene Carré inclusief de Lindenlaan nadert zijn voltooiing en is sinds kort in zijn geheel open voor verkeer. Wethouders Jaap Lodders en Tjeerd van der Zwan markeerden dit bijzondere moment met een ‘ererondje’ op een heuse stoomwals op een gedeelte van de Groene Carré. De komende weken vinden de laatste wegwerkzaamheden plaats.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid Groene Carré (oostzijde van het Stadshart)
ï‚· Tot en met 15 december is de Neringweg niet toegankelijk vanaf de Zuigerplasdreef. Deze kruising wordt opnieuw aangelegd; tot die tijd is het centrum vanuit het zuiden bereikbaar via de Neringweg (afslag vanaf de Ziekenhuisweg) en vanuit het noorden via de Agoraweg. De omleiding wordt via bebording aangegeven.
 In de komende weken wordt straatverlichting aangebracht en vindt een aantal afrondende werkzaamheden plaats op dit deel van de Groene Carré (Agorabaan, noordelijk deel van de Zuigerplasdreef, een deel van de Kustendreef, de Lindenlaan, het zuidelijk deel van de Zuigerplasdreef en de Ziekenhuisweg).
 Door deze werkzaamheden krijgen weggebruikers van dit deel van de Groene Carré te maken met tijdelijke verkeersstremmingen. Verkeersregelaars van Perspectief zorgen voor veiligheid en zoveel mogelijk doorstroming van het verkeer.
ï‚· Het middengedeelte van de Zuigerplasdreef (tussen de afslag Neringweg en de afslag Kustendreef) is definitief afgesloten voor verkeer.
ï‚· De tijdelijke parkeergelegenheid Parkwijk is bereikbaar vanaf de Lindenlaan.
Provincie:
Tag(s):