vrijdag, 20. januari 2006 - 14:04

Lachende snelheidsmeter

Zwolle

In de eerste week van februari plaatst de gemeente Zwolle mobiele snelheidsmeters aan de Rembrandtlaan en de Mastenbroekerallee. Deze verkeersborden reageren op de snelheid van naderende voertuigen en geven weer of de automobilist de toegestane snelheid hanteert. De borden moeten het rijgedrag van automobilisten positief beïnvloeden, hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt. Aan de snelheidsmeters is geen kentekenregistratie en bijbehorend bekeuringsysteem gekoppeld.

Onlangs is de Rembrandtlaan en omgeving aangewezen als 30-kilometerzone. Om hier extra aandacht aan te geven worden de snelheidsmeters ingezet.

Bewoners van de Mastenbroekerallee hebben de gemeente laten weten de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers daar onveilig te vinden. Vooruitlopend op de komende realisatie van een rotonde op het kruispunt Mastenbroekerallee-Klokkengieterlaan wordt de snelheidsmeter ingezet om de verkeersdeelnemers te attenderen op hun rijsnelheid.

De snelheidsmeters hebben tot doel de automobilisten bewust te maken van hun rijgedrag. Indien een automobilist zich aan de toegestane snelheid houdt, verschijnt er op het verkeersbord een lachende ‘smily’. Wanneer dat niet het geval is vertoont het bord een treurige ‘smily’.

Aangezien de borden een mobiel karakter hebben, krijgen de snelheidsmeters na drie maanden een nieuwe plek in de stad. De borden worden in ieder geval geplaatst op plekken waar de verkeersveiligheid wat extra aandacht kan gebruiken.
Provincie:
Tag(s):