maandag, 11. september 2006 - 17:17

Lage scholing mede oorzaak werkloosheid Marokkanen

Den Haag

Een te laag opleidingsniveau is de belangrijkste reden dat veel Marokkaanse jongeren er niet in slagen een baan te vinden.
Omdat er relatief veel Marokkaanse jongeren zijn is het effect van de hoge jeugdwerkloosheid op het landelijk gemiddelde daarmee ook groter dan bij autochtonen.

Verder zijn er binnen deze groep relatief veel éénouder gezinnen. Worden de cijfers daarop 'gecorrigeerd' dan ligt de werkloosheid onder allochtonen slechts enkele procenten boven de werkloosheid van autochtonen. Discriminatie verklaart slechts een klein deel van de hoge werkloosheid onder de allochtone jongeren.

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei dit in Amsterdam bij de start van de campagne 'Trendy Maroc Star in NL'. De campagne moet een bijdrage leveren aan betere beeldvorming over Marokkaanse jongeren en aan meer zelfvertrouwen bij de jongeren zelf.

Van Hoof noemde het ondermeer een gemiste kans dat veel allochtone jongeren een opleiding onder hun kunnen kiezen, wat weer hun kansen op de arbeidsmarkt verkleind. Hij pleitte ervoor deze jongeren veel actiever te stimuleren om op een hoger onderwijsniveau te starten. Van Hoof riep ook de Marokkaanse gemeenschap op hierin een actieve rol te spelen. 'Duw de jongelui de goede kant op en duw ze vooral niet in een slachtofferrol', aldus de staatssecretaris.

Het doorbreken van de negatieve beeldvorming en het stimuleren van jongeren is niet alleen voor jongeren van Marokkaanse afkomst belangrijk. Behalve deze campagne ondersteunt de staatssecretaris ook andere initiatieven die zich richten op allochtone jongeren in het algemeen. Zoals ‘Kleurrijk Nederland werkt! waar teams met allochtone rolmodellen worden ingezet om jongeren aan te spreken en te motiveren. Ook bij het project ‘Jongerenambassadeurs’ van het Landelijk Overleg Minderheden, worden allochtone jongeren door jongerenambassadeurs gestimuleerd om de stap te zetten naar werk of een vervolgopleiding.
Provincie:
Tag(s):