woensdag, 24. mei 2006 - 12:01

Lagere snelheid op parallelwegen

Utrecht

Binnenkort zal op alle parallelwegen buiten de bebouwde kom in de provincie Utrecht niet harder mogen worden gereden dan 60 kilometer per uur. Binnen de bebouwde kom wordt de maximum snelheid zelfs verlaagd naar 30 kilometer per uur. De provincie Utrecht neemt deze maatregel om de verkeersveiligheid te verbeteren en eenheid te brengen in het snelheidsregime.

Parallelwegen zijn wegen langs de provinciale weg waar snelle en langzame verkeersdeelnemers en landbouwverkeer samen gebruik van maken. Parallelwegen worden gekenmerkt door veel in- en uitritten die rechtstreeks toegang geven tot de aanliggende woningen en bedrijven. Er komen grote snelheidsverschillen voor, bijvoorbeeld als auto’s een fietser of wandelaar passeren of als een auto afremt om een inrit in te rijden. Om de veiligheid van vooral de langzame weggebruikers te verbeteren, heeft de provincie besloten de snelheid op de parallelwegen eenduidig te verlagen, zowel buiten als binnen de bebouwde kom.

Het verlagen van de maximum snelheid is een van de maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Andere maatregelen betreffen het aanpassen van de inrichting van de weg door bijvoorbeeld een vermindering van het aantal uitritten op de hoofdrijbaan, aanleg fiets- en voetpaden, oversteekplaatsen, langere uitvoegstroken, rotondes, middengeleiders en slingers. De provincie neemt dit soort maatregelen mee in reconstructieplannen en bij aanleg van nieuwe (rand)wegen.
Provincie:
Tag(s):