woensdag, 11. oktober 2006 - 16:22

Lagere watertarieven, nu ook landelijke steun

Utrecht

De VVD Utrecht is verheugd dat nu ook de grote landelijke partijen (CDA, PvdA en VVD) pleiten voor lagere watertarieven door dividenduitkering door waterbedrijven aan gemeenten te verbieden. De VVD fractie in Utrecht riep eerder al op om na de fusie van de waterbedrijven in de regio de watertarieven tegen kostprijs te leveren. Hoewel een VVD motie hiertoe door de Raad werd verworpen, blijken nu de drie grootste landelijke partijen in de Tweede Kamer dezelfde mening te hebben.

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt namelijk dat water in veel gemeenten onnodig duur is, omdat hun waterleidingbedrijf jaarlijks dividend aan haar aandeelhouders uitkeert. Dat terwijl klanten van waterleidingbedrijven zonder winstoogmerk de prijs juist zien dalen en klanten niet over kunnen stappen omdat waterbedrijven monopolist zijn in de eigen regio.

De kamerfracties van de PvdA, het CDA en de VVD, samen goed voor ruim meer dan een tweederde Kamermeerderheid, willen nu een verbod op de uitkering van dividend door waterleidingbedrijven. Ruim tweederde van de Tweede Kamer is dus van oordeel dat een maatschappelijk aanvaardbaar rendement niet anders kan zijn dan nul!

De VVD heeft het college gevraagd om vooruitlopend op dit landelijk verbod het geld dat uit het waterleidingbedrijf door de gemeente wordt ontvangen, terug te geven aan de burger.
Provincie:
Tag(s):