vrijdag, 6. oktober 2006 - 9:59

Lancering Profcheck Rijveiligheid voor politie

Lelystad

Vanaf 1 november zullen alle politiemensen die zijn opgeleid tot politiefunctionaris de Profcheck Rijveiligheid gaan houden. De Profcheck Rijveiligheid is een periodieke test met als doel politiefunctionarissen weer helemaal op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van rijveiligheid in relatie tot de uitvoering van hun taken.

In de opleiding tot politiefunctionaris is sinds jaren de rijopleiding een vast onderdeel. Na deze opleiding hebben politiefunctionarissen vaak geen vervolg op hun rijopleiding genoten, waardoor kennis van nieuwe technieken in relatie met een veranderend verkeersbeeld niet meer helemaal up-to-date is.

De Politieacademie heeft in opdracht van de portefeuillehouder van de Raad van Hoofdcommissarissen de Profcheck Rijveiligheid voor de gezamenlijke Nederlandse politie ontwikkeld. Het is een onderdeel van het Preventieplan Verkeer van de Raad van Hoofdcommissarissen.

Het is voor de Nederlandse politie ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de politiefunctionaris en het aantal verkeersongevallen met politievoertuigen of waar politiefunctionarissen bij zijn betrokken te verminderen.

Met de Profcheck Rijveiligheid, die op de oefenbaan van het Verkeersveiligheidscentrum van de Politieacademie in Lelystad wordt gehouden, leren politiefunctionarissen hun voertuig nog beter te beheersen en het levert eenbijdrage aan de bewustwording van houding en gedrag tijdens het rijden.
Provincie:
Tag(s):