maandag, 30. januari 2006 - 19:42

'Landbouwklappers'

Oosterhout

Ieder voorjaar is er in de buitengebieden behoorlijke overlast van zogenaamde ‘landbouwklappers’. Dit zijn apparaten die periodiek een luide knal laten horen om op die manier schadelijk wild en vogels te verjagen. De landbouwklappers worden vooral in het voorjaar ingezet omdat dan de jonge gewassen ingezaaid zijn.

Het gebruik van dergelijke apparaten is echter wel aan regels gebonden. Zo heeft de gebruiker een gemeentelijke ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening nodig. Er wordt immers geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaakt. De gemeente geeft dan in de ontheffing de specifieke tijden aan, waarbinnen de klapper gebruik mag worden.

Daarnaast is ook de Flora en Faunawet in het geding. Door het gebruik van een knalapparaat wordt de rust van beschermde diersoorten immers ook opzettelijk verstoord. Een standaardontheffing kan via de Wild Beheers Eenheid worden verkregen.

Er bestaan overigens voldoende alternatieven om schadelijk wild en vogels te verjagen. Denk daarbij aan een gaasafzetting rond de landbouwgrond en het inzetten van speciale wapperende folie en linten om dieren te verjagen.
Provincie:
Tag(s):