donderdag, 28. september 2006 - 11:38

Landelijk onderzoek van VNG

Zierikzee

De gemeente Schouwen-Duiveland is een van de gemeenten, die meedoet aan een landelijke enquête over ‘de staat van de gemeente’.Door deze enquête wil de gemeente inzicht krijgen hoe de inwoners denken over hun woonomgeving, het gemeentebestuur, gemeentelijke regels en dienstverlening aan de balies.

Twaalfhonderd willekeurig gekozen Schouwen-Duivelanders krijgen daarom deze week een brief met vragenlijst in de bus. De enquête bevat vragen als: hoe denkt u over uw woning en uw woonomgeving; hoe denkt u over de voorzieningen in uw gemeente, wat vindt u van de aanpak van de veiligheid op straat en in de wijk, hoe denkt u over de gemeentelijke organisatie en wat vindt u van de gemeentelijke informatie.

Tegelijkertijd krijgen Schouwen-Duivelanders die bij de balies langskomen een vragenlijst over de dienstverlening aan het loket.

Doordat meerdere gemeenten met dit onderzoek meedoen, is het mogelijk om na te gaan hoe de gemeente ervoor staat in vergelijking met andere gemeenten. Het onderzoek heet dan ook ‘de staat van de gemeente.’
Provincie:
Tag(s):