vrijdag, 14. juli 2006 - 12:30

Landelijk Politie Dag dit jaar op zaterdag 14 oktober

Recreatiegebied Nienoord in Leek kleurt 14 oktober weer geheel blauw. Het terrein vormt dan opnieuw het decor van de Landelijke Politiedag, een publieksmanifestatie waarin de politie zich van alle kanten laat zien.Evenals in 2005 staan ook nu de politiekorpsen van Fryslân, Groningen en Drenthe borg voor de organisatie. De talloze activiteiten spreiden zich uit over het Landgoed inclusief het Nationaal Rijtuigmuseum en over het Familiepark.

De LPD staat dit jaar in het teken van de Burger in blauw. Onder die noemer laat de politie zien wat ze doet en op welke wijze ze betrokken is bij de mensen voor wie ze zich inzet. Het thema duidt ook aan, dat de politie het niet alleen af kan en dat ze de hulp van de burger hard nodig heeft. De bezoeker staat dan ook centraal op de manifestatie.

Bezoekers kunnen op diverse pleinen zien wat de noordelijke politiekorpsen in huis hebben. Dit varieert van een heuse meldkamer, een nagebouwde plaats van het misdrijf tot en met een openbare rechtszitting. Uiteraard ontbreken politiehonden- en paarden als ook de Mobiele Eenheid niet. Nieuw aan de Landelijke Politiedag is een aparte plek voor jongeren. Bezoekers kunnen ook in gesprek met de Groningse, Drentse en Friese korpschef.

De projectgroep staat onder leiding van de Friese politiecommissaris Dick de Boer. Hij gaat ervan uit, dat minimaal hetzelfde bezoekersaantal als vorig jaar wordt gehaald, namelijk 25.000.
Provincie:
Tag(s):