woensdag, 11. oktober 2006 - 11:29

Landelijke archievendag Militaire Historie

Den Haag

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) opent op zaterdag 14 oktober zijn deuren voor het publiek. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen belangstellenden er een kijkje achter de schermen nemen en de boekenmarkt bezoeken.

De activiteit van het NIMH vormt onderdeel van de landelijke archievendag, die weer samenvalt met de opening van de Week van de Geschiedenis. Het thema voor 2006 is ‘Geloof & Bijgeloof’.

Het NIMH bevindt zich op de Alexanderkazerne, Van Alkemadelaan 357 in Den Haag. In Gebouw 205 wordt een boekenmarkt gehouden waarvan de opbrengst naar het Rode Kruis gaat. Hier vindt onder meer verkoop plaats van dubbele publicaties over de historie van de krijgsmacht.

In Gebouw 204 zijn topstukken uit de collectie tentoongesteld en verder is er een presentatie van archiefstukken en beeldmateriaal over de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht.

Ook worden er films uit de oude doos vertoond en wordt een rondleiding door de depots gegeven.

Geïnteresseerden moeten een legitimatiebewijs meenemen om het kazerneterrein te kunnen betreden.
Provincie:
Tag(s):