dinsdag, 8. augustus 2006 - 11:01

Landelijke inzameling kunststofverpakkingsafval

Tilburg

Nedvang (Nederland van afval naar grondstof) gaat met Midwaste samenwerken aan de nvoering van een systeem voor de gescheiden inzameling en recycling van knststofverpakkingen (flessen en lacons) uit huishoudens. Op 13 juli is hiervoor een intentieverklaring ondertekend. Nedvang is opgericht door en oor bedrijven om hen te helpen te voldoen aan het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton. Midwaste is en samenwerkingsverband van de overheidsgedomineerde inzamelbedrijven AFV (’s-Hertogenbosch), BAT (Tilburg), AR (Nijmegen), Saver (Roosendaal), Netwerk (Dordrecht), Irado (Schiedam) en Omrin (Leeuwarden). Deze ienstverleners zamelen momenteel bij ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking huishoudelijk afval in.

De verwachting is dat de Nederlandse consumenten nog dit jaar een geleidelijke invoering van de eerste voorzieningen (zakken en/of bakken) in hun gemeente aantreffen waarmee zij hun kunststofflessen en -flacons apart kunnen aanbieden. Nedvang streeft er samen met haar partners naar de in het Besluit neergelegde doelstellingen, waaronder 55% recycling van kleine kunststofflessen, te halen. Voor de inzameling en recycling van de andere verpakkingsmaterialen verandert er niets.

Gemeenten blijven zorg dragen voor de reguliere inname van huishoudelijk afval op hun grondgebied en blijven verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte.

Samen met Midwaste zet Nedvang een eerste grote stap op weg naar een landelijk dekkend inzamelsysteem voor kunststofflessen en -flacons. Nedvang verwacht dat in 2006 en 2007 meer partners zich aansluiten.
Provincie:
Tag(s):