zaterdag, 2. september 2006 - 13:49

Landelijke prijs voor (Be)grijp me

Maastricht

Het Limburgse jongerenproject ‘(Be)grijp me’ heeft de publieksprijs Kunst en Cultuur van de &-campagne van het Ministerie voor Vreemdelingenzaken en Integratie gewonnen. De prijs werd tijdens de Uitmarkt in Amsterdam door minister Rita Verdonk uitgereikt. ‘(Be)grijp me’ kreeg de sectorprijs uitgereikt als meest inspirerende kunst- en cultuurvoorbeeld van de &-campagne en ontving een cheque ter waarde van € 2.500,-.

Het project laat zien dat door middel van kunst en cultuur een binding tussen verschillende culturen wordt bewerkstelligd. Het idee voor dit Limburgse project is van het Statenlid Selcuk Öztörk (PvdA).

Het project is in 2004 als pilot ingezet in de gemeente Roermond en wordt op dit moment uitgevoerd in de gemeente Venlo. ‘(Be)Grijp me’ stimuleert de onderlinge acceptatie tussen allochtone en autochtone jongeren door middel van uitwisseling van ervaringen en nauwe samenwerking tussen beide groepen. Het idee kwam voort uit de ervaringen tussen autochtonen en allochtonen in het uitgaansgebied de Veldstraat in Roermond.

Tevens beïnvloedt het project de positieve beeldvorming ten opzichte van elkaar en wordt de dialoog onder jongeren bevorderd. In de praktijk betekent dit dat er door jongeren activiteiten georganiseerd worden. Samenwerking bevordert de onderlinge acceptatie en het besef dat beiden groepen jongeren veel raakvlakken met elkaar hebben en eigenlijk nauwelijks verschillen. Ook de buurt is erbij gebaat, omdat de interactie en de cohesie tussen de verschillende groepen beduidend toeneemt. Een ander (breder) gevolg is de bevordering van de participatie en integratie van allochtonen in de samenleving.

De succesformule van ‘(Be)grijp me’ zit in de dialoog, de groepen zijn klein (4 – 6 jongeren) en worden groter naarmate de jongeren vrienden uit hun eigen kring erbij betrekken. Er wordt themagericht gewerkt waarbij de jongeren vooral zelf aangeven wat zij van belang vinden. De begeleiding van het proces wordt verzorgd door professionals van Spark Result, samen met deskundige interculturele jongerenwerkers, die ook deel uitmaken van bestaande netwerken in jongerenkringen.
Provincie:
Tag(s):