maandag, 3. juli 2006 - 11:19

Landgoed Den Alerdinck II krijgt waterberging

Heino

Met de aanleg van een waterberging op Landgoed Den Alerdinck II in Laag Zuthem (bij Heino) slaan het Waterschap Groot Salland en het landgoed de handen ineen. Het waterschap creëert ruimte voor water, terwijl het landgoed haar plannen voor natuurontwikkeling gestalte ziet krijgen. De waterberging wordt circa 1 hectare groot.

Binnen haar beheersgebied is het Waterschap Groot Salland op zoek naar ruimte voor water. In tijden van veel neerslag wordt deze ruimte ('berging') gebruikt om het water ter plaatse vast te houden. Door dit water te bergen in het gebied waar het valt, wordt overstroming van lager gelegen gebieden tegengegaan. Daarnaast kan in droge periodes met het vastgehouden water het grondwaterpeil op juiste hoogte worden gehouden. Dit voorkomt verdroging van de grond en gewassen.

Landgoed Den Alerdinck II, ten noorden van Heino, had al plannen haar natuurwaarden te versterken. Een onderdeel van die plannen was de aanleg van een (optische) verbinding tussen het hoofddeel van het landgoed en het deel van het landgoed tussen de Kolkwetering en de Nieuwe wetering. De
plannen van het Waterschap en het landgoed zijn zodoende prima te combineren.

Sinds een aantal jaren richt het Waterschap Groot Salland haar beheersgebied volgens een nieuw principe stap voor stap in. De doelstelling is om de komende decennia het gehele gebied in te richten volgens deze methode. Dat betekent een veerkrachtig watersysteem, dat de effecten van natte en droge perioden beter kan opvangen en mogelijkheden biedt voor natuurontwikkeling. Hiermee neemt het Waterschap maatregelen die nodig zijn om de effecten van de klimaatveranderingen op te vangen.
Provincie:
Tag(s):