woensdag, 4. oktober 2006 - 14:24

Landhotel Cox haalt bakzeil bij Raad van State

Roermond

De Raad van State heeft ingestemd met de aanleg van de N280-Oost. Deze vormt een belangrijke schakel in de Oost-Westverbinding tussen de in aanbouw zijnde RW 73 Zuid bij Roermond en de A52 bij Niederkrüchten-Elmpt.

Met de uitspraak van de Raad van State wordt niet tegemoet gekomen aan het bezwaar van Landhotel Cox aan de grensovergang. Cox verzocht om de aanleg van een volledige ongelijkvloerse kruising nabij het hotel ter hoogte van de Witteweg. De hoteleigenaar had hierom verzocht om een betere ontsluiting te krijgen van zijn hotel, de daarbij behorende twee tankstations en de omgeving.

De Raad van State is met de Provincie en de gemeente Roermond van mening dat een dergelijke kruising ter plekke niet verantwoord is. Ook het argument van een potentiële uitbreiding van het hotel achtte de Raad van State niet opportuun. De Raad van State deelt de opvatting van de Provincie dat het te verwachten geringe gebruik van de kruising niet opweegt tegen de kosten en de inbreuk op het landschappelijk beeld.

Ook werd het bezwaar van een bedrijf aan de St. Wirosingel voor een directe ontsluiting niet gehonoreerd door de Raad van State.
Provincie:
Tag(s):