woensdag, 20. december 2006 - 8:43

Landmeetwerkzaamheden Damsterdiep

Het waterschap Noorderzijlvest laat in de maanden december 2006 tot en met februari 2007 landmeetwerkzaamheden verrichten aan een deel van het Damsterdiep en aan Groeve-Noord. Het traject van het Damsterdiep begint ten zuiden van Ten Post en eindigt voor het gemaal De Drie Delfzijlen in Delfzijl.

Het bedrijf GEOMAAT gaat de werkzaamheden uitvoeren. Indien u daarom wordt gevraagd, verzoeken wij u vriendelijk de meetploeg ten behoeve van de meetwerkzaamheden toe te laten op uw perce(e)l(en). De meetploeg is in bezit van legitimatie en een verklaring van het waterschap.

Deze meetwerkzaamheden zijn nodig voor de actualisatie van het legger- en beheersregister van het waterschap. Dit is een overzichtelijk (openbaar) register waarin een omschrijving is opgenomen van de hoofdwatergangen en de daarin gelegen kunstwerken zoals gemalen, bruggen, dammen, duikers en stuwen. Het tijdig signaleren van veranderingen gebruikt het waterschap om waterbeheerproblemen in de toekomst te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):