vrijdag, 24. november 2006 - 14:11

Landschap Deurzerdiep in ere hersteld

Op maandag 27 november wordt feestelijk stil gestaan bij de afsluiting van vijf
projecten uit ‘Tien kansen voor het Deurzerdiep’: een project waarin niet alleen natuur maar ook het landschap, de cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden zijn verbeterd in het stroomdallandschap Drentse Aa. ‘Tien kansen voor het Deurzerdiep’ is een initiatief van Staatsbosbeheer en waterschap Hunze en Aa’s. Na intensieve samenwerking met Recreatieschap Drenthe, de Landinrichtingscommissie Drentsche Aa, provincie Drenthe, Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), Defensie en de gemeenten Aa en Hunze en Assen werden de projecten onlangs afgerond.

“Tien kansen voor het Deurzerdiep� is ontwikkeld om de natuurlijke waterhuishouding van het stroomdal te versterken, de natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied te behouden en te versterken en recreatief gebruik te stimuleren. Zo werd in de Horstmaat, een ongeveer 30 hectare grote polder ten oosten van het Deurzerdiep, de waterhuishouding verbeterd waardoor de natuurlijke plantengroei weer terugkomt. Bij het buurtschap Anreep, ten oosten van Assen, zijn het Deurzerdiep, het Anreeperdiep en de Anreeper Ruimsloot aan elkaar gekoppeld. Het gebied is ingericht als natte ecologische verbindingszone, die de natuurgebieden van het Deurzerdiep en het Geelbroek met elkaar verbinden.

In het voormalig oud heideveld Het Dijkveld (tussen de Asser wijk Marsdijk en Loon) werd een slenk opnieuw gegraven. Voor de wandelaar is een uitkijkheuvel aangelegd en kan men hier naar hartelust in het gebied rondstruinen. Het gebied wordt door koeien begraasd.

Ten slotte is het strakke afwateringskanaal van het Deurzerdiep gedeeltelijk voorzien van natuurvriendelijke oevers, plasbermen en poelen. Op een oude meander van het Deurzerdiep-Zuid is een waterloopje aangesloten, waarvan vooral de natuur in en om de beek zal profiteren.

Het Deurzerdiep-gebied is onderdeel van het in 2002 ingestelde “Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa (NBEL). De plannen uit het 10 Kansen Deurzerdiep –project zijn mede gefinancierd door regionale en Rijks- en Europese subsidies. De uitvoering van het project was in handen van adviesbureau Arcadis en NONAK, de Noord Nederlandse Aannemerscombinatie.
Provincie:
Tag(s):