donderdag, 2. maart 2006 - 11:55

Lang herstel noordbrug bij Terneuzen

Het schip Tor Flandria is zaterdag jl. bij het binnenvaren van de Zeesluis in Terneuzen in aanvaring gekomen met de geopende brug van de sluis. Het herstel van de noordbrug gaat minstens een half jaar duren. De wegbeheerders (gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen) hebben gezamenlijk besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

Tijdens de ochtend- en avondspits (van 7.40 tot 8.00 uur en van 16.40 tot 17.00 uur) blijven de zuidbrug en de brug bij Sluiskil gegarandeerd open voor het wegverkeer. Deze bloktijden worden mogelijk nog iets opgerekt. Zodra de exacte tijden duidelijk zijn, wordt dit bekend gemaakt.

Er komen z.s.m. drie dynamische borden aan de westelijke toegangswegen. Als de zuidbrug gestremd is, komt er op de borden de volgende melding te staan: ‘Verkeer sluizencomplex gestremd’. Locaties van deze dynamische borden:

1.Weg vanuit de Westerscheldetunnel richting Terneuzen
2.Weg vanaf Dow en het Valuepark richting Terneuzen
3.Weg vanuit Biervliet (N61) voor de afslag Hoek

Er worden twee vaste borden geplaatst: komende vanuit Axel/Zaamslag (bij streekziekenhuis De Honte) en vanaf de Tractaatweg (voor de stoplichten). Met de borden wordt het verkeer gewezen op een mogelijke stremming bij het sluizencomplex.

In verband met een goede doorstroom van het openbaar vervoer, komen er opstelstroken voor de bus (voor de zuidbrug). Dit wordt afgestemd met Connexxion. De rotondes worden vrijgehouden van verkeer (d.m.v. borden). Momenteel bekijkt Rijkswaterstaat of fietsverkeer mogelijk is via de sluisdeur.

Er wordt nagegaan of er i.v.m. de verkeersveiligheid voldoende aanpassingen gedaan kunnen worden. Aan de andere kant van de Westerscheldetunnel (Zuid-Beveland), staat op de matrixborden van de N.V. Westerscheldetunnel dat er verkeershinder is bij het sluizencomplex.

Voor ambulance, brandweer etc. is er vierentwintig uur per dag altijd één brug open: óf de zuidbrug van de Westsluis, of de brug bij Sluiskil. Voor hulpdiensten is afgesproken dat, zodra er een melding binnenkomt bij de regionale alarmcentrale, de meldkamer onmiddellijk contact opneemt met Rijkswaterstaat.

Op die manier krijgen de hulpdiensten van de meldkamer direct te horen wat de snelste route is, óf via de brug bij Sluiskil, óf via de zuidbrug.
Provincie:
Tag(s):