zondag, 17. december 2006 - 12:30

Lang kerstweekeinde huisartsen

Regio

De huisartsenposten van de Centrale Huisartsendienst Drenthe krijgen dit jaar te maken met een extra lang kerst-weekeinde. Gedurende vier dagen zijn de gewone huisartsenpraktijken gesloten en wordt de spoedeisende huisartsenzorg geregeld via de huisartsenposten in Emmen, Assen, Hoogeveen en Meppel. Op basis van eerdere ervaringen wordt vanaf de tweede dag in het lange weekend en zeker op eerste en tweede kerstdag een grotere drukte verwacht dan normaal in een weekend.

Om de extra drukte op te vangen, wordt op de huisartsenposten op eerste en tweede kerstdag gewerkt met een versterkte bezetting. Dit is echter geen garantie voor mogelijk langere wachttijden, zowel aan de telefoon als bij bezoeken aan de huisartsenpost of bij visites.

Een deel van de extra drukte wordt veroorzaakt doordat mensen vergeten zijn hun medicijnvoorraad aan te vullen en herhalingsrecepten willen hebben, maar ook door medische klachten die in feite al eerder aan de eigen huisarts hadden kunnen worden voorgelegd.

Patiënten wordt daarom geadviseerd om er voor te zorgen dat men voor het lange weekend voldoende medicijnen in huis heeft en om bij al aanwezige medische klachten niet te wachten tot het lange weekend c.q. de kerstdagen om contact op te nemen met de huisartsendienst, maar ruimschoots voor die tijd langs te gaan bij de eigen huisarts. De huisartsenpost is uitsluitend voor spoedeisende zaken en niet bedoeld ter vervanging van het spreekuur van de eigen huisarts.
Provincie:
Tag(s):