dinsdag, 27. juni 2006 - 10:33

Langdurig verzuim is te meten

Maastricht

De Universiteit Maastricht heeft in samenwerking met een bank een screeningsinstrument ontwikkeld waarmee langdurig verzuim voorspeld kan worden. In een studie onder 10.000 medewerkers van ABN AMRO is dit instrument, ‘de Balansmeter’ genaamd, extern gevalideerd.

De studie toont aan dat de Balansmeter daadwerkelijk in staat is de werknemers met een sterk verhoogd risico op toekomstig verzuim te selecteren. Werknemers die door dit instrument als hoog risico worden bestempeld, hebben namelijk acht tot zestien keer meer kans om langdurig te verzuimen.

De Balansmeter bestaat uit een lijst met vragen over de werk- en privésituatie en de gezondheidsstatus. Het unieke van dit instrument is dat medewerkers met een verhoogd ziekteverzuimrisico geïdentificeerd kunnen worden, alvorens dit verzuim daadwerkelijk optreedt. Dit maakt vroegtijdige interventie/begeleiding gericht op het voorkómen van ziekteverzuim mogelijk.

In de studie onder de 10.000 medewerkers van ABN AMRO is nagegaan of een dergelijke vroegtijdige interventie effectief is. Dit blijkt inderdaad zo te zijn. De door de Balansmeter geselecteerde medewerkers met een verhoogd ziekteverzuimrisico die vroegtijdige begeleiding van ABN AMRO Arbo Services kregen, verzuimden 35% minder dan de medewerkers die geen vroegtijdige begeleiding ontvingen.

ABN AMRO Arbo Services gaat, op basis van de positieve bevindingen uit de studie, de preventieve aanpak invoeren. Door het samenwerkingsverband tussen het onderzoeksprogramma Epidemiologie van Arbeid en Gezondheid van de Universiteit Maastricht kan de arbodienst als enige de combinatie van screening (Balansmeter) met vroegtijdige begeleiding aanbieden.

Op dit moment onderzoekt het team van de Universiteit Maastricht en ABN AMRO Arbo Services of vroegtijdige behandeling/begeleiding verbeterd kan worden voor medewerkers met specifieke psychische klachten. Voor dit onderzoek verstrekte de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) subsidie.
Categorie:
Tag(s):