woensdag, 3. mei 2006 - 11:43

Langer dan 3 dagen camperen verboden

Winterswijk

Vanaf 1 mei 2006 controleert de gemeente intensief op het parkeren van aanhangwagens en caravans op de openbare weg. De handhavers van de gemeente Winterswijk en politie treffen regelmatig aanhangwagens en caravans op reguliere parkeerplaatsen aan.

Hierdoor ontstaat er een tekort aan parkeerplaatsen, vormen ze een ontsierend en hinderlijk of zelfs gevaarlijk obstakel voor de weggebruikers en staan ze in of op openbaar groen.

Op 21 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van aanpak met betrekking tot aanhangwagens en caravans vastgesteld. Op grond van artikel 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mogen deze voertuigen niet langer dan drie dagen op de openbare weg staan. Wanneer een aanhangwagen of caravan langer dan drie dagen op de openbare weg is geparkeerd, wordt een bekeuring van € 50,- uitgeschreven voor de eigenaar.

Indien de aanhangwagen of caravan na twee bekeuringen nog niet is verwijderd of de eigenaar niet bekend is, wordt bestuursdwang toegepast. De eigenaar van de aanhangwagen of caravan wordt door een sticker op het voertuig verzocht om deze binnen twee dagen te verwijderen van de openbare weg.

Als de eigenaar dit niet doet, dan sleept de gemeente het voertuig af op kosten van de eigenaar. Dus gaat u op vakantie en wilt u de caravan voor het huis inpakken, zorg dan dat hij er niet langer dan drie dagen staat!
Provincie:
Tag(s):