donderdag, 30. maart 2006 - 19:38

Langer wonen in het ‘Van Speykgebouw’

Breda

Bewoners van het ‘Van Speykgebouw’ aan de Grote Spie zijn tevreden over de resultaten van de zogenoemde ‘oppluswerkzaamheden’ in en aan hun gebouw. Dit blijkt uit een evaluatie van het project, dat van november 2005 tot januari 2006 heeft plaatsgevonden.
Door aanpassingen is het gebouw beter toegankelijk en het gevoel van veiligheid vergroot. Oudere bewoners kunnen hierdoor langer en zelfstandiger in hun huidige woning blijven wonen.

In oktober 2005 heeft wethouder Arbouw het complex heropend, waarna gestart is met de evaluatie van het project. Uit de evaluatie blijkt dat de belangrijkste doelstelling is behaald: de bewoners van de Grote Spie kunnen nu langer en zelfstandiger in hun woning blijven wonen. Het sluitend krijgen van het financieringsplan blijkt een knelpunt te zijn, waaruit de gemeente lering kan trekken dat financiële randvoorwaarden vooraf helder gedefinieerd moeten worden.

Gezien de gemiddeld hoge leeftijd van de bewoners moesten maatregelen getroffen te worden om verhuizingen te voorkomen. Zo bleken de zware lift- en toegangsdeuren en de drempels obstakels te zijn. De Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft hierover wethouder Arbouw geïnformeerd. Hoewel de gemeente van mening is dat eigenaarbewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en wooncomfort van hun woning, heeft zij wel bijgedragen aan de verbeteringen in de collectieve ruimte. Dit om inzicht te verkrijgen in de knelpunten waar een VvE tegenaan loopt en om mogelijkheden te scheppen voor het ontwikkelen van een beleidskader voor toekomstige aanvragen en projecten.
Provincie:
Tag(s):