woensdag, 8. februari 2006 - 13:57

'Lanje moet blijven'

Meerssen

Enkele weken geleden heeft in dagblad de Limburger een artikel gestaan over de familie Sheerwany. Dit gezin, wonende in de gemeente Meerssen, verblijft blijkbaar illegaal in Nederland. De familie wordt met uitzetting bedreigd en alle voorzieningen zijn stopgezet.

Naar aanleiding van bovengenoemd artikel hebben enkele leerlingen van Basisschool de Gansbeek het initiatief genomen een actie te houden tot steun aan het gezin. Daarnaast doen ze een beroep op de verantwoordelijke instanties om het gezin de vluchtelingenstatus te verlenen.

De actie is ontstaan, omdat een van de kinderen van de familie Sheerwany leerling van onze school is. Het betreft de dochter Lanje, die in Nederland geboren is en sinds augustus 2002 leerling is van basisschool de Gansbeek.

Lanje zit op dit moment in groep 3 en neemt in deze groep een volwaardige plaats in, zoals al de andere autochtone kinderen van deze groep.

De actie ‘Lanje moet blijven’ wordt gesteund door alle kinderen en leerkrachten. Deze actie heeft geen politieke motieven, maar doet een dringend beroep op de overheid op humanitaire gronden.

Zes leerlingen van de Basisschool de Gansbeek waaronder Lanje Sheerwany, overhandigden woensdagochtend samen met directeur Loe DeJong en een leerkracht Tirza Debetz, een petitie aan wethouder/loco-burgemeester Jo DeJong. De petitie is getekend door de kinderen van de groepen 3 t/m 8 en de betreffende leerkrachten.

De wethouder/Loco-burgemeester werd emotioneel gegrepen door dit verzoek. Hij verklaarde zijn emoties omdat hij de situatie van het gezin kende en ook zelf een gezin heeft met kinderen.

Hij zou het probleem nogmaals duidelijk benadrukken middels een brief naar de minister. Hij kon verder niets beloven. Het was wachten op antwoord uit Den Haag.
Provincie:
Tag(s):