woensdag, 6. december 2006 - 20:54

Leerlingen Sjaloomschool op bres voor bedreigde vogels

Rutten

Leerlingen van de Sjaloomschool uit Rutten gaan op donderdag 7 december a.s. naar het Provinciehuis om aandacht te vragen voor bedreigde vogels in hun provincie. Aan gedeputeerde Wubbo de Raad bieden zij de winnende Flevolandse kijkdoos aan, uit de WILDzoekers Rode Lijst-wedstrijd. Vogelbescherming Nederland zet dit gebeuren kracht bij door de gedeputeerde een Manifest te overhandigen.

Vogelbescherming Nederland voert dit jaar campagne voor de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Op deze lijst staan 78 vogelsoorten die in ons land in hun voortbestaan worden bedreigd. De jeugdclub WILDzoekers, van o.a. Vogelbescherming en Natuurmonumenten, organiseerde in dit kader een kijkdozenwedstrijd onder basisscholen.

Honderden scholen uit het gehele land namen hieraan deel en in Flevoland maakten leerlingen van de Sjaloomschool uit Rutten de leukste en origineelste kijkdoos. Die kijkdoos overhandigen zij aan gedeputeerde De Raad en zij zullen hem vragen beter te zorgen voor de in Flevoland bedreigde vogels. Kenmerkende soorten in de provincie zijn: roerdomp, ransuil, grauwe kiekendief, grote zilverreiger, zomertortel, wielewaal en groene specht.

Tevens ontvangt de gedeputeerde een door Vogelbescherming opgesteld Manifest. Daarin wordt een appèl gedaan op de provincie om er voor te zorgen dat de eerstvolgende Rode Lijst (in 2014) er een stuk hoopvoller uit ziet.

Vogels zijn immers goede graadmeters voor de kwaliteit van natuur en milieu. Met haar natuurbeleid en de uitvoering ervan heeft de provincie grote invloed op verbetering van de situatie van onze Nederlandse broedvogels.
Provincie:
Tag(s):