donderdag, 30. november 2006 - 12:19

Leerlingen vragen provincie om hulp

Leerlingen van de Basisschool De Wiekslag uit Duiven gaan op woensdag, 6 december a.s. naar het provinciehuis om aandacht te vragen voor bedreigde vogels in hun provincie.Aan Commissaris van de Koningin C. Cornielje bieden zij de winnende Gelderse kijkdoos aan, uit de WILDzoekers Rode Lijst-wedstrijd.

Vogelbescherming Nederland zet dit kracht bij door de Commissaris van de Koningin een Manifest te overhandigen.

Vogelbescherming Nederland voert dit jaar campagne voor de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Hierop staan 78 vogelsoorten die in ons land ernstig onder druk staan en in hun voortbestaan worden bedreigd. De jeugdclub WILDzoekers, van o.a. Vogelbescherming en Natuurmonumenten, organiseerde in dit kader een kijkdozenwedstrijd onder basisscholen.

Honderden scholen uit het gehele land namen hieraan deel en in Gelderland maakten leerlingen van de Basisschool De Wiekslag uit Duiven, de leukste en origineelste kijkdoos. Die kijkdoos overhandigen zij aan de heer Cornielje en zij zullen hem vragen beter te zorgen voor de in Gelderland bedreigde vogels. Kenmerkende soorten in de provincie zijn:

boerenzwaluw, veldleeuwerik, raaf, steenuil, huismus, matkop en draaihals.

Tevens ontvangt de heer Cornielje een door Vogelbescherming opgesteld Manifest. Daarin wordt een appèl gedaan op de provincie om er voor te zorgen dat de eerstvolgende Rode Lijst (in 2014) er een stuk hoopvoller uit ziet. Vogels zijn immers goede graadmeters voor de kwaliteit van natuur en milieu.

Met haar natuurbeleid en de uitvoering ervan heeft de provincie grote invloed op verbetering van de situatie van onze Nederlandse broedvogels.
Provincie:
Tag(s):